آموزش مبحث : Environment

ir4d

Member
t984fm.jpg

آموزش مبحث : Environment


عناوین آموزشی:
General
Parameters
GI Environment (skylight)
Reflection/Refraction environmentچکیده ای از مطالب آموزشی وی ری:

بخش محیط صحنه در پارامترهای رندرv-ray در جایی است که شما می توانید در طی GI و محاسبات Reflection/Refraction یک طرح زمینه و رنگ مورد استفاده قرار گرفته شده را تعیین کنید.اگر یک رنگ یا طرح را تعیین نکنید، رنگ پس زمینه وطرح تعیین شده در دیالوگ محیط صحنه 3ds max توسط پیش فرض مورد استفاده قرار می گیرد.

14ilpxz.jpg

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]لینک مستقیم:
پسورد:www.ir4d.com
منبع:انجمن متخصصین انیمیشن IR4D

http://www.ir4d.com/dl/3dmax/vray/Environment.rar
[/FONT]​

 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا