آموزش مبحث : Caustics

ir4d

Member
t984fm.jpg
[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]آموزش مبحث : Caustics
[/FONT]
عناوین آموزشی:
General
Parameters
Notes


چکیده ای از مطالب آموزشی وی ری:

v-ray رندر کردن اثرات Caustics(سطح منحنی مربوط به اشعه « انعکاسی یا
انکساری ») را تحت حمایت قرار می دهد.جهت ایجاد این اثر، شما باید تولید کننده-
های Caustics (سطح منحنی مربوط به اشعه « انعکاسی یا انکساری ») و گیرنده های Caustics در صحنه داشته باشید(جهت بدست آوردن اطلا عات در مورد اینکه چگونه یک شئ را تبدیل به یک گیرنده/تولید کننده Caustics (سطح منحنی مربوط به اشعه « انعکاسی یا انکساری ») می کنند objed settings (نصب شئ) و light setting (وضعیت نور ها)در
Render parameter >system >obgect/light settings
بخوانید.وضعیت این بخش پارامتر تولید نقش فوتون راکنترل می کند(یک توضیح از نقش فوتون را می توان در بخش Terminology(اصطلاحات علمی یافت).
جهت محاسبه اثرات Caustics (سطح منحنی مربوط به اشعه « انعکاسی یا انکساری »)،
v-rayاز یک تکنیک استفاده می کند که به عنوان طراحی فوتون شناخته شده است . این تکنیک دو گذر گاهی می باشد. اولین گذرگاه شامل شلیک ذرات(فوتونها) از منابع نوری در صحنه می شود، و دنبال کردن یا ردیابی کردن این ذرات در موقعی که در اطراف صحنه برگشت پیدا می کنند و ضبط و ثبت نقاطی که در آن نقاط فوتونها به سطوح شئ برخورد می کنند. گذرگاه دوّم رندر کردن نهایی است و وقتی این رندر کردن نهایی انجام می گیرد که Caustics(سطح منحنی مربوط به اشعه « انعکاسی یا انکساری ») با استفاده از تکنیک های تخمین تراکم بر روی ضربات فوتون در طی اولین گذرگاه، محاسبه می شوند.

14ilpxz.jpg

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]لینک مستقیم:
پسورد:www.ir4d.com
منبع:انجمن متخصصین انیمیشن IR4D
http://www.ir4d.com/dl/3dmax/vray/caustics.rar
[/FONT]​

[FONT=tahoma,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT]​
 

جدیدترین ارسال ها

بالا