آمريکا سياستهاي جديد خود را براي ازادي اينترنت تبيين کرد

PhonieX

مدیر انجمن <A href="forum.majidonline.com/forums/6


وزير خارجه امريکا با اشاره به دعواي ميان گوگل و چين ، خواستار خودداري از اعمال سانسور در اينترنت شد.

به گزارش شبکه تلويزيوني سي ان ان گرچه چين در حال زورازمايي با بزرگترين شرکت جستجوي اينترنتي يعني گوگل بر سر مسئله سانسور و هک اين سايت است ، اما دولت امريکا نيز ساکت ننشسته و تلويحا در خصوص اعمال سانسور از طرف چين روي سايتهاي اينترنتي هشدار داده است. در همين رابطه خبرها حاکيست هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا قرار است سياست جديدي را در خصوص ازادي اينترنت تبيين کند. طبق اين سياست ، از ازاديهاي اينترنت و تلاشها براي مقابله با سانسور اينترنت حمايت خواهد شد. همچنين در اين سياست بر دسترسي ازادتر و اسانتر به اطلاعات و ارتباطات در اينترنت تاکيد شده است.منبع
 

جدیدترین ارسال ها

بالا