zanjan

  1. mohammad_molana

    سمینار سراسری lamp در ایران

    • آشنایی با زبان برنامه نویسی PHP و مزایای استفاده از زبان های آزاد / متن باز • آشنایی با قالب های کاری (framework) موجود برای PHP • فرهنگ سازی و معرفی تکنولوژی های آزاد / متن باز • تشویق استفاده از نرم‌افزار آزاد/متن باز به صورت کلی و استفاده از گنو/لینوکس به طور خاص • آشنایی با تکنولوژی...
بالا