ویدیو مارکتینگ

  1. pooyaroohi

    آمار و آموزش های ویدیو مارکتینگ

    در این مقاله نگاهی داریم بر آمار ویدیو مارکتینگ و تاثیر و نفوذی که بر بازاریابی اینترنتی و بازگشت مناسب سرمایه دارد. طبق این آمار که توسط InternetRetailer و Cisco گزارش شده است قدرت ویدیو مارکتینگ بار دیگر مورد بحث قرار می گیرد. 1- ۵۲ درصد از مصرف کنندگان می گویند که تماشای ویدیو های مربوط به...
بالا