تخفیف های روزانه

  1. Disbarg

    دیس برگ، بزرگترین سایت خرید گروهی و تخفیف های روزانه آغاز بکار کرد

    دیس برگ، بزرگترین سایت خرید گروهی و تخفیف های روزانه پس از ماه ها مطالعه، بررسی و انجام مذاکرات متعدد با صاحبان کسب و کارهای تراز اول کشور آغاز بکار کرد. ایده اولیه این وب سایت از مهر ماه سال ۱۳۹۰ با مشاهده رشد بیش از پیش فرهنگ خرید گروهی در بین کاربران وب فارسی و ایجاد فضای رقابتی در میان سایت...
بالا