ترکینگ

  1. R

    تغییرات فایل 1 عدم قرارگیری ثابت آبجکت های سه بعدی در فضا بعد از ترکینگ

    در بحث قرار دادن آبجکت سه بعدی در فضا بعد از ترکینگ ؛ دو تا آموزش زیر رو بسیار دقیق اجرا کردم اما باز هم وقتی آبجکت قرار می دم ، آبجکت ، ثابت نمی مونه سر جاش دو چیز رو نمی فهمم : منطق نقطه گذاری های اندریو کرایمر در این تکنیک چیه ؟ از نمای بالایی در افترافکت ، چجوری نقطه ها رو هم سطح می...
بالا