تمامی کدهای سی اس اس

  1. MASIHA68

    تمامی کدهای css

    خواص CSS ها ما در این بخش می آموزیم که خواص مربوط به CSS ها کدامند و چگونه مقدار می گیرند . خواص CSS ها را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد : 1.خواص فونت ها 2.خواص رنگ و زمینه 3.خواص متن 4.خواص کادربندی ، این خواص شامل موارد زیر است : - خواص مربوط به حاشیه گذاری - خواص دسته بندی...
بالا