MASIHA68
امتیاز واکنش
32

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • واژه هایم سکوتت را می مکند
  چشم هایم خیره به لب هایت
  لب هایی که مهر سکوت خورده اند

  " بانو حرفی بزن "


  از بغض دیروزت هنوز یک نفس باران باقی است
  نگاهت پر از رفتن
  دلت لبریز دلشوره


  " بانو چیزی بگو ... حرفی بزن "


  " دلگیرم .... حس رفتن دارم "
  پاهایت لب جاده
  دلت غرق رفتن
  به گور من می نگری ؟


  " بانو حرفی بزن "


  کوله بارت را پر کرده از خاطره
  کفش های صربی و برگ های زد
  باد پاییزی دستی روی موهایت کشید
  بغضم ترک برداشت


  " بانو حرفی بزن "


  یک قطره اشک سقوط کرد
  صدای سوت قطار تلنگری شد بر ظرف زمان
  صحنه از هم پاشید
  خواب از روی صورتم پرید
  بیدار شدم ...
  ساعت روی دیوار غروب را نشان می داد
  مانند ان غروب پاییزی که تو رفتی
  " بانو ... نشنیدم اما انگار زیر لب گفته بودی خداحافظ که هنوز زنده ام "
  حرفی بزن بانو ... سکوتت دردناکترین درد دنیاست برایم
 • بارگذاری,
 • بارگذاری,
 • بارگذاری,
بالا