تلفن‌همراه

  1. maysam.m

    آبياري مزارع هند با كمك تلفن‌همراه

    اپراتور مخابراتي Tata Teleservices در حال آزمايش فناوري جديدي است كه به كشاورزان هندي امكان مي‌دهد از طريق تلفن‌همراه، به صورت الكترونيكي و از راه‌دور سيستم آبياري مزرعه خود را كه در منطقه دورافتاده‌اي قرار گرفته فعال كرده و يا آن را قطع كنند. به گزارش فارس به نقل از اسلش‌فون، اين فناوري...
بالا