صحت آدرس ایمیل کاربران

  1. 2

    تعیین صحت آدرس ایمیل وارده کاربر

    با سلام برای تعیین صحت آدرس ایمیل که کاربران در textfilde مربوطه وارد میکنن با از چه کدی استفاده کنیم صحت آدرس با دامین نمونه کدی که برای وارد کردن اطلاعات کاربران طراحی شده <form method="POST" name="form1"> <p> <input name="email" type="text" class="txt_box" id="email"...
بالا