srver

  1. A

    ایجاد یک سرور مرکزی برای دسترسی به فایلها

    پروژه ای به من واگذار شده که حال از شما دوستان این کاره درخواست مدد و یاری و مشاوره می خواهم این پروژه در رابطه با ایجاد یک سرور مرکزی برای دسترسی به فایلها و اطلاعات شرکت مان است. یعنی می خواهم بانک اطلاعاتی را درست کنم برای مرتب کردن و دسته بندی اطلاعات شرکت با امکاناتی همچون جستجوی...
بالا