skingrp

  1. M

    اسکین گروپ افتتاح شد

    به گزارش ایران وب نیوز اسکین گروپ افتتاح شد. اسکین نوعی وبسایت به اشتراک گذاری قالب به صورت تجاری می باشد. در این وبسایت طراحان قالب میتوانند نسبت به ارائه قالب خود با قیمت مشخص ، اقدام کنند. در صورتی که کاربری تقاضای خرید قالب مورد نظر را داشت ، میتواند نسبت به خرید قالب مورد نظر اقدام کند...
بالا