صفحات سه ضلعی

  1. Y

    ایجاد مدل با صفحات سه ضلعی

    تصویر یک دست انسان بصورت مشت شده به پیوست تقدیم گردیده البته این کار وکتور بصورت مینی مال کار شده می خواستم بپرسم برای ساخت مدلهایی که از تری انجل ها تشکیل شده اند چگونه باید مدلسازی کرد؟ آیا پلاگین یا نرم افزاری مد نظران هست که مدل را بدهیم و بصورت تری انجل خروجی بگیریم؟ یا اینکه از ابتدا باید...
بالا