آرشیو ماهانه

  1. Allahparast

    آرشیو ماهانه

    ببخشید برای آرشیو ماهانه من از این استفاده می کنم ولی نمی دونم چطور لینک بدم و نمایش بدم مشکل دارم include"config.php"; if(mysql_query(" select * from news where `date` > 1387/01/1 AND `date` < 1387/01/30")){ echo "<a href='view.archive.php?d=08&m=87'>فروردین</a>"; } view.archive.php...
بالا