موبایل ، برنامه ، همکاری

  1. F

    قسمتهای مهم تلفن که باید بشناسید

    1. IC شارژ قسمت شارژ با IC شارژ کنترل می شود. جریان را به کل قسمت تلفن تأمین می کند. این ماده در بخش انرژی نزدیک R22 یافت می شود. شرایط هنگام شارژ IC معیوب است تلفن همراه شارژ را متوقف می کند اتصال شارژ تلفن ضعیف است تلفن همراه هنگام شارژ داغ می شود 2. نقطه آنتن تلفن همراه حاوی حداقل یک...
  2. sir-mammad

    دعوت به همکاری برنامه نویس موبایل

    برنامه نویس موبایل برای تولید برنامه هایی مثل همراه بانک الگوریتم برنامه : انتخاب یک آیتم در برنامه توسط کاربر و ارسال یک کد به مرکز پیام توسط نرم افزار - دارای صندوق ورودی پیام ها - فرمت جاوا - پشتیبانی زبان فارسی ارسال مشخصات و تخمین هزینه برنامه فوق به ادرس ایمیل زیر...
بالا