مواد دندانپزشکی

  1. H

    خرید انواع کامپوزیت از سایت معتبر مواد دندانپزشکی

    انواع کامپوزیت‌ها کدامند؟ کامپوزیت‌ها را می‌توان به طور کلی در دو دسته رزین‌های فعال شده به روش شیمیایی (سلف کیور) و رزین‌هایی که از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی فعال می‌شوند (لایت کیور) جای داد. رزین‌های سلف کیور به صورت دو نوع خمیر کامپوزیتی تولید می‌شوند و هنگام ترکیب این دو خمیر فرآیند...
  2. H

    معرفی سایت مطمئن برای خرید مواد و تجهیزات دندانپزشکی(دنتیوا)

    بهترین نوع کامپوزیت در مناسب‌ترین قیمت کدام است؟ کامپوزیت‌ها را می‌توان به طور کلی در دو دسته رزین‌های فعال شده به روش شیمیایی (سلف کیور) و رزین‌هایی که از طریق واکنش‌های فتوشیمیایی فعال می‌شوند (لایت کیور) جای داد. رزین‌های سلف کیور به صورت دو نوع خمیر کامپوزیتی تولید می‌شوند و هنگام ترکیب این...
بالا