modo

  1. mahbang

    کدام نرم افزار 3d مکملی خوب برای After Effect است

    سلام- حقیقتا شاید هیچ برنامه ای به اندازه AE انقدر طرفدار نداشته و انقدر فراگیر نشده حداقل مطالب موجود در وب بخصوص آموزش‌ها این مطلب را تائید میکند. این برنامه باداشتن هرآنچه که هنرمندان برای اجرای کار (ویدئویی) جهت خلق جلوه های ویژه لازم دارند در اختیار دارد و حتما تائید میفرمایید که هرچه قدر...
بالا