کمکم کن کمکم کن!

  1. A

    چطور یک چیزو روی تصویر ثابت نگه دارم؟

    سلام داداشا!!!!!!!!!!!!! چطور یک چیزو روی تصویر ثابت نگه دارم؟ مثلا یکی داره تو تصویر راه میره و میخوام یه جایی مثلا روی دیوار یه عکس باشه و سر جاش ثابت باشه؟
بالا