max zbrush

  1. Baloot3D

    روش انتقال مدل بین نرم افزارهای ZBrush و Max

    سلام به همه دوستان به دستور :wink: دوست عزیزم reactor_master یک تاپیک در مورد روش انتقال یک مدل بین نرم افزارهای MAX و ZBrush می نویسم تا همه دوستان ازش استفاده کنند . :rose: روشی که می نویسم کاملا بر طبق آموزش های Autodesk , Pixologic , Gnomon و Binary Divinity هست و جالب اینکه با همین...
  2. Baloot3D

    روش انتقال مدل بین نرم افزارهای ZBrush و Max

    سلام به همه دوستان به دستور :wink: دوست عزیزم reactor_master یک تاپیک در مورد روش انتقال یک مدل بین نرم افزارهای MAX و ZBrush می نویسم تا همه دوستان ازش استفاده کنند . :rose: روشی که می نویسم کاملا بر طبق آموزش های Autodesk , Pixologic , Gnomon و Binary Divinity هست و جالب اینکه با همین...
بالا