mailme

  1. arashsoft

    mailme.ir - ایمیل های بازیافتی

    سلام ، بعد از یه بازه زمانی که داشتم روی پروژه ایمیل های بازیافتی کار می کردم.. بالاخره موفق شدم این رو هم به سرانجام برسونم .. نمونه این کار در اینجا نصبه : www.mailme.ir شما فرض کنید می خواهید در سایتی ثبت نام کنید ، ولی نمی خواهید که ایمیل های تبلیغی اون سایت رو پشت سر هم بگیرید یا به...
بالا