لوگو چیست ؟

  1. LOGO1

    اصول و ویژگی های موثر یک لوگو آرم و نشانه

    ل مثل لوگو تعریف لوگو لوگو با همان ( برند ، نشانه ، آرم ) همه از یک اسم تشکیل شده اند. نشانه ها برای بیان مفاهیم بزرگ در دل عناصری کوچک به کار برده می شود. نشانه های تصویری بهترین و مناسب ترین نوع نشانه برای انتقال مفهوم خاص در میان جمعیت کثیری از آدم ها با زبانها و فرهنگ های مختلف است...
بالا