لللللللل

  1. M

    بی بی کد مسابقه سر در

    سلام بر دوستان یه مسابقه بود یه گروه خواستیم بشیم گروه تشکیل شد کسی کار نکرد تا روز اخر خودم ساعت 8 شب تا 4 صبح یه کارای روش کردم که نتیجه این شد میدونم جالب نشده گذاشتم نظر شماروهم بدونم راجع به مبانی نظری.طرح و رندرها در هر حال کاش میشد مسابقه های بعدی رو با هم شرکت کنیم با اعتماد به نفس رفتم...
بالا