game design

  1. L

    من هم خواستم بازی طراحی کنم

    خوب باشه.. شروع کنیم به طراحی بازی!:paint: از کجا شروع کنیم؟ چجوری میشه بازی طراحی کرد این موتور بازی که میگن چیه؟! آخر هر بازی این همه اسم تولید کنندگان مال چه کسائیه؟ چند نفری میشه یه بازی طراحی کرد؟ چیا باید یاد بگیریم؟ اووووووو بسسه بابا انقدرام سخت نگیر...
بالا