فضای تو پر

  1. مشکی

    پر کردن فضای خالی یک جسم

    بسم الله الرحمن الرحیم سلام، وقتی که یک جسم مانند مکعب می سازیم و بعد یک وجهش رو پاک می کنیم این جسم تو خالی نشون داده میشه. راهی هست که جسم تو پر باشه؟
بالا