برندینگ

  1. mobina74

    خلق هویت بصری

    آیا تابحال عبارت خلق هویت بصری یا خلق هویت و شخصیت گرافیکی را شنیده اید؟ آیا در دوره های آموزش گرافیک که شرکت می کنید ، تابحال حرفی از هویت بصری به گوشتان خورده است؟ درباره هویت بصری چه می دانید؟ به طورکلی هر برند نیاز به یک شخصیت گرافیکی و هویت بصری منحصر بفرد دارد. در دنیای امروز که مسئله...
بالا