برنامه‌نویسی شیءگرا

  1. massoudn

    Foundations of Programming Object-Oriented Design - آموزش برنامه‌نویسی شیءگرا

    آموزش برنامه‌نویسی شیءگرا برنامه‌نویسی شیءگرا (Object-Oriented Programming مخفف OOP) یک شیوه برنامه نویسی است که ساختار یا بلوک اصلی اجزای آن، شی ها می باشند. در واقع دراین شیوه برنامه نویسی، برنامه به شیء گرایش پیدا می کند. به این معنا که داده ها و توابعی که قرار است بر روی این داده ها عمل...
بالا