اعتراض تبلیغات

  1. mohammad_molana

    اعتراض (ایرانی بودن)

    سلام به همه ما ایرانی ها گاهی با هم می شینیم و می گیم که آره ماها خداوندگاران عقل و منطق هستیم و در علم از همه سر آمدیم. در گذشته ایرانی ها اله بودن و بله بودن... کورش و داریوش و ... می کوبیم تو سر بقیه مردم دنیا.. بریم سر اصل مطلب: در اروپا و کلا کشورهای پیشرفته وقتی به نکته ی علمی...
بالا