کارفرما

  1. karynet

    آشنایی با سرویس جامع فریلنسینگ و برون سپاری پروژه ( کارینت)

    در این مقاله با مفاهیم فریلنسر، فریلنسینگ، علت رواج آن و سرویس جامع دورکاری کارینت آشنا می شوید: آشنایی با سرویس جامع دورکاری و برون سپاری پروژه ( کارینت) قبل از آشنایی با پلتفرم کارینت، خوب است در مورد فریلنسینگ اطلاعاتی را بدانیم: فریلنسینگ چیست؟ فریلنسینگ شغلی آزاد، پاره وقت و...
  2. sinyor

    شرکت ها و کارفرمایان توجه کنند، سایت ایران کارورز

    درود خاطرم هست زمانی برای گذراندن دوره کارآموزی دانشگاهی و کسب تجربه در شرکت و یا سازمانی ، در به در به دنبال شرکت و یا سازمانی بودم تا مورد پذیرش قرار بگیرم. در همین تالار گفتمان مجید ، جستاری نیز با همین موضوع ایجاد کردم. همان زمان بود که به فکر ایجاد سایتی بودم تا بین سازمان ها و شرکت ها...
بالا