اموزش cloudflare

  1. F

    آموزش کلود فلر cloudflare

    آموزش فعال سازی و استفاده از cloudflare کلود فلر How to setup Cloud Flare کلود فلر cloudflare چیست ؟ کلود فلر یک سرویس ( CDN = Content Delivery Network ) یا شبکه انتقال محتوا می باشد . کلود فلر در واقع یک شتاب دهنده و محافظت کننده انلاین برای سایت می باشد به خصوص در مواردی مانند حملات...
بالا