ایده پردازی

  1. Cyletech

    از شما دعوت می کنم به گروه ایده پردازان ملحق شوید

    همیشه بهترین ها استخدام جایی نیستند / اگر ایده پرداز آزاد هستی به من ملحق بشو وقتی تنها باشی پروژه هات حرکت درستی نخواهند داشت شاید اصلاً اجرا نشود اما وقتی با گروه هستی... وقتی تواناییش را داری چرا نباید آن را بدست بیاوری؟! سلام، بیوگرافی خلاصه: اسمم علیرضاست و 21 سال دارم. دانشجوی مهندسی...
بالا