Recent content by wildcat

  1. W

    101 نکته و ترفند برای استفاده از Css در طراحی وب (دانلود کنید)

    من هم اين كتاب را خواندم كتاب خوبي است و اگر پيش زمينه اي در باره html داشته باشيد سريع مي توانيد ياد بگيريد كتاب را همرا با سي دي دريافت كنيد البته سي دي در پشت كتاب قرار گرفته و sampleهاي خوبي داره. موفق باشيد...
  2. W

    آموزش Asp .net2

    نصب IIS براي كار كردن با asp حتماً لازم است براي تست اينكه ببينيد IIS نصب شده در مرورگر خود localhost را نوشته و اينتر را بزنيد اگر نصب باشد صفحه اي مشكي رنگ همراه با صفحه اي از help ظاهر مي شود و بعد از صحت نصب اين برنامه asp.net را نصب كنيد درغير اين صورت مشكل پيش مي آيد.
بالا