M
امتیاز واکنش
1

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • سلام
  من دنبال یک پرینتر خوب می گردم که روزی تقریبا 10 برگ آ4 که عکسهایی با کیفیت چاپ کنم و روزی 50 برگ فثطف رنگی بگیره و با دوام و با کیفیت باشه تو رنج قیمت 300 تومان
  کسی پرینتر خوب می شناسه؟
  سلام
  من دنبال یک پرینتر خوب می گردم که روزی تقریبا 10 برگ آ4 که عکسهایی با کیفیت چاپ کنم و روزی 50 برگ فثطف رنگی بگیره و با دوام و با کیفیت باشه تو رنج قیمت 300 تومان
  کسی پرینتر خوب می شناسه؟
 • بارگذاری,
 • بارگذاری,
 • بارگذاری,
بالا