ترجمه رسمی اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکت ها

تعریف:

 • اظهارنامه: خلاصه ای از اطلاعات شرکت، شامل سهامداران، سرمایه و اطلاعات کلی
 • تقاضانامه: مخصوص شرکت های سهامی عام، شامل بخشی از اساسنامه
 • شرکتنامه: مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود، شامل اطلاعات و قوانین شرکت
مراحل ترجمه:

 • مراجعه به دارالترجمه رسمی
 • ارائه اصل اظهارنامه و تقاضانامه
 • ارائه روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت (در صورت نیاز به تاییدیه دادگستری و امور خارجه)
موارد قابل ذکر:

 • ترجمه رسمی توسط مترجم قوه قضائیه انجام می‌شود.
 • برخی سفارتخانه ها فقط به ترجمه رسمی با مهر مترجم قوه قضائیه اکتفا می‌کنند.
 • برخی سفارتخانه ها به تاییدیه دادگستری و امور خارجه نیاز دارند.
 • برای اخذ تاییدیه دادگستری و امور خارجه، اصل مدارک و روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت الزامی است.
 • اظهارنامه باید توسط کارشناسان واحد مالیاتی تایید و ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد.
 • در صورت داشتن تغییرات، ارائه مدارک آخرین تغییرات شرکت الزامی است.
برای ترجمه رسمی اظهارنامه و ترجمه رسمی تقاضانامه ثبت شرکت ها، ترجمه رسمی اساسنامه شرکت و دیگر مدارک تاسیس شرکت ها، ارائه اصل مدرک دارای مهر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور بر روی تمامی صفحات و نیز امضای تمامی سهامداران به همراه مهر شرکت، الزامی است؛ در غیر این صورت، امکان ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی، وجود نخواهد داشت. ترجمه اظهارنامه ثبت شرکت، جهت اخذ ویزای مهاجرتی، جزو مدارک شغلی بوده و معمولا توسط سهامداران شرکت ها برای ارائه به سفارت، درخواست می شود؛ زیرا ارائه ترجمه رسمی اظهارنامه و تقاضانامه شرکت می تواند در قانع کردن مامور سفارت برای صدور ویزا موثر باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ترجمه رسمی اظهارنامه مراجعه کنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا