ترجمه حکم بازنشستگی

حکم بازنشستگی:

 • سندی که پس از سپری شدن سال‌های مشخص شده، توسط کارفرما برای فرد شاغل صادر می‌شود.
 • وضعیت بازنشستگی فرد را نشان می‌دهد.
 • فرد بازنشسته پس از دریافت حکم، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کند.
مراحل دریافت حکم:

 • مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت
 • ارائه کارت ملی و شماره دفتر کل
مراحل ترجمه رسمی:

 • ارائه اصل حکم در سربرگ رسمی
 • مهر و هولوگرام سازمان مربوطه
 • مهر تایید سازمان تامین اجتماعی (برای بازنشستگان این سازمان)
 • ذکر دقیق شماره دفتر کل
نکات:

 • حکم بازنشستگی تا پایان عمر فرد معتبر است.
 • ترجمه رسمی حکم بازنشستگی فقط یک بار انجام می‌شود.
حکم بازنشستگی تنها سندی است که وضعیت شغلی فرد بازنشسته را نشان می‌‌دهد که بالطبع اعلام و اثبات سابقه‌‌ی بیمه‌‌ای، وضعیت مالی و وضعیت اشتغال نیز در ارتباط با همین حکم است؛ پس در صورتی که فرد بازنشسته قصد دریافت ویزا داشته باشد، این گواهی تنها سندی است که وضعیت شغلی او را نشان می‌دهد.به همین جهت در چنین شرایطی دریافت ترجمه‌‌ رسمی حکم بازنشستگی حائز اهمیت است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به مقاله ترجمه و تایید حکم بازنشستگی سر بزنید.
 

جدیدترین ارسال ها

بالا