آموزش فن بیان برای وکلا!

فن بیان، مهارتی است که برای هر فردی جزء واجبات بوده که باید آموزش ببینند. اما بعضی از مشاغل ارتباط مستقیمی با این مهارت داشته که موفقیت و یا عدم موفقیتشان در آن حوزه در گِرو میزان توانایی در فن بیانشان است. یکی از این مشاغل وکلا هستند. آموزش فن بیان برای وکلا جزء موضوعات مهم و حائز اهمیت در این حرفه است. زیرا اگر وکیلی قدرت کلام بالایی نداشته باشد؛ نمیتواند به خوبی از حقوق موکل خود دفاع نماید و به تدریج موجب از دست دادن موکلان خود خواهد شد.

برای یادگیری فن بیان به سایت فرشته ایران نژاد مراجعه فرمایید.

بیان در وکلا​

برای موفقیت در آموزش فن بیان برای وکلا میتوانید مراحل زیر را پیادهسازی نمایید.

 • طرح اولیه
 • پیشبینی سوالات احتمالی
 • تهیه خلاصه نویسی
 • ایجاد آرامش
 • استفاده از اسامی
 • ایجاد ارتباط چشمی
 • قدرت متقاعد سازی
 • زبان بدن
 • کنترل استرس
 • کنترل تُن صدا
 • کنترل سرعت گفتگو

طرح اولیه​

اولین گام برای تسلط در دفاع از حق موکلان، طراحی طرح اولیه و ایجاد مقدمه برای دفاع است. این موضوع به شما نقشه ذهنی مناسبی را میدهد که باعث تسلط بیشتر شما در جلسه دفاع خواهد شد.

پیشبینی سوالات احتمالی​

برای موفقیت در هر گفتگویی بهتر است سوالات و موضوعات احتمالی که ممکن است از سوی طرف مقابل مطرح شود را پیشبینی نمایید. در جلسه دادگاه نیز این موضوع صادق است. پس برای افزایش قدرت فن بیان بهتر است تمامی مواردی که احتمال دارد، رخ دهد را از قبل پیشبینی کرده و خود را برای آن آماده نمایید.

تهیه خلاصه نویسی​

از دیگر شیوه ها در تقویت فن بیان برای وکلا، نوشتن خلاصهای از مواردی است که باید در دادگاه در مورد آن صحبت شود. پیشنهاد میکنیم به هیچ عنوان بدون خلاصه نویسی در هیج جلسهای حضور پیدا نکنید تا قدرت و تسلط خود را در گفتگو از دست ندهید.

ایجاد آرامش​

بخش مهمی که در موفقیت شما تاثیرگذار است؛ داشتن آرامش درونی است. هنگام صحبت آرامش خود را حفظ کرده و احساسات آنی و لحظهای از خود نشان ندهید.

استفاده از اسامی​

یکی از نکات مهم و کاربردی در تاثیرگذاری و فن بیان، استفاده از اسامی افراد است. به عبارت سادهتر، مخاطب خود را هنگام صحبت مشخص کنید.

ایجاد ارتباط چشمی​

ارتباط چشمی به شما قدرت بیشتری در ارائه مطالبتان میدهد. پس هنگام صحبت کردن ارتباط چشمی خود را با افراد حفظ نمایید.

قدرت متقاعد سازی​

یکی از مهارتهای مهم در آموزش فن بیان برای وکلا، کسب قدر متقاعدسازی است. این موضوع نه تنها در وکلا بلکه در تمامی مشاغل و حرفهها میتواند موجب موفقیت شود. برای این موضوع آموزشها و تواناییهای زیادی مورد نیاز است که میتوانید به کمک سمینارها و دورههای فرشته ایران نژاد این توانایی را کسب کرده و در هر حرفهای فرد مقابل خود را متقاعد نمایید.

آموزش فن بیان برای وکلا

زبان بدن​

زبان بدن را میتوان عامل موفقیت در تمامی عرصهها به شمار آورد. این مهارت باعث میشود شما بتوانید در جمعها به بهترین شکل ظاهر شده و افراد را جذب خود نمایید.

کنترل استرس​

استرس موضوعی است که در تمامی بخشهای زندگی وجود دارد. حتی اگر وکیلی ماهر باشید؛ باز هم در هر جلسه دادگاه ممکن است دچار استرس شوید. زیرا قطعا میخواهید در هر پروندهای حق را به موکل خود بازگردانید. این موضوع برای شما میتواند استرس آفرین باشد و اضطراب ناشی از آن ممکن است موجب از دست دادن تسلطتان شود. پس باید این موضوع را کنترل کرده تا بتوانید در دفاع خود موفق شوید.

کنترل تُن صدا​

در هنگام دفاع دقت کنید که تُن صدای خود را به درستی کنترل نمایید. زیرا در صورت بلند صحبت کردن و یا آهسته سخت گفتن، موجب آزار سایر افراد میشود.

ادامه مطلب :

آموزش فن بیان برای وکلا | 11 روش برای بهبود فن بیان وکلا
 

جدیدترین ارسال ها

بالا