zabansaz

  1. N

    ::. شروع فعالیت الکترونیکی تیم زبان ساز .:: / راه اندازی آزمایشی

    زبانساز یک پرتال به زبان فارسی و انگلیسی برای ایرانیان است. با افزایش روزافزون سایت‌های آموزشی و خدماتی در اینترنت، درک ارتباط موضوعی و مفهومی، مابین اطلاعات،آموزش و خدماتی همسو با آموزشِ ارائه شده در آنها روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. ابزارهای جستجوی موجود در اینترنت مانند Google نیز با...
بالا