عکس خراب

  1. P

    بازیابی عکس های که دستکاری شده اند.

    عکس های که در پینت یا هر نرم افزار دیگر به صورت زیر دستکاری شده اند و سیو می شوند ، آیا قابل بازیابی به شکل اول هستند ؟ اگر هستند به چه صورت :paint:
بالا