علی رضایی، مجسمه، sculpt

  1. Ali_CG

    پشتیبانی Sculpt

    سلام . . . این مدل رو ساخته بودم . . . گفتم یه رندر ازش بگیرم . . . ZBrush + 3Ds Max + UV Layout + VRay + Photoshop :rose:
بالا