yahoo robot

  1. Servers.Manager

    ساخت روبات با SMClient v1.2.4

    برنامه ای که برای دانلود گذاشتم مطمئنن بیشتر بازدیدکنندگان سایت دنبال چنین نرم افزاری هستند، خوب مطلب رو کشش نمیدم و میرم اصل مطلب بعد ازتغییر پروتکل یاهو و از کار افتادن برنامه های Roya و Envision که برای ساخت روبات در یاهو بودند ، روباتهای موجود در یاهو که بیشترشونم ایرانی بودند خاموش شدند چون...
بالا