خرید پالپ تستر دنتیوا

  1. H

    کاربردهای انواع پالپ تسترهای دندانپزشکی

    تست‌ حساسیت پالپ دندان چیست؟ تست‌های حساسیت پالپ دندان (Pulp sensibility tests) از قبیل تست‌های حرارتی (Thermal) و نیز تست‌های الکتریکی (Electric Pulp Test یا EPT)، از طریق تفسیر پاسخ‌های حسی دریافت شده از بافت زنده، معیاری از سلامت پالپ دندان را در اختیار دندانپزشک قرار می‌دهند. این تست‌ها...
بالا