هنگ mmb

  1. K

    هنگ mmb

    mmb گاهی وقتی فشرده سازی که موقع کامپایل هست رو میزنی برنامه اجرا میشه بعد چند دقیقه هنگ میکنه و همچنین من بدون کامپرس این کاررو کردم خیلی دیر تر ارور میده در کل برنامه تو کارهای محاسباتی نسبتا پیچیده هنگ داره باید چکار شه من برنامم تو 3 صفحه است با 3 لیست باکس هر صفحه یکی که به صورت ضرب دری...
بالا