حلقه

  1. Apollo

    کمک در مورد حلقه while

    من هر چقدر این تیکه برنامه رو تریس میکنم جواب میشه 96 ولی جواب اصلی 97 ِ چطوری ؟؟ برنامه C++ هم ندارم که امتحان کنم یعنی ممکنه وقتی شرط X در آخر و زمانی که برقرار نیست و قراره از حلقه بیاد بیرون به X یک مقدار اضافه کنه ؟؟ void Main() {int X=0 , total=0; while(X++<=5) total+=X++...
بالا