webdesigner

  1. Payam30

    کمک بسیار فوری در مورد PHP و CMS و َApache

    خیلی وقتا ادم چیزهایی رو یاد میگیره اما نمیدونه چرا. همه ی ما با این مساله بر خورد کردیم. ما هم مثل خیلی های دیگه وقتیم و مسایل اولیه ی PHP را یاد گرفتیم. اصلا سخت نبود چون شباهت خیلی خیلی زیادی با C++ داشت و داره. اما مشکل من چیه. من قراره که یه پروژه به مدرسه تحویل بدم. موضوع پروژه...
بالا