web browser

  1. srezay

    مشکل قرار گرفتن div در مرورگرهای مختلف

    سلام دوستان، من 4 صفحه برای وردپرس طراحی کردم، Index, Content, Search, Archive... index روی کروم بی خطا دیده میشه، فایرفاکس هم درست نمایش میده منتها 3 تا از DIV ها در حالت عمودی جابجا شدن... content روی کروم و فایرفاکس بی خطا دیده میشه، اما آی.ای... بگم خدا چکارش نکنه..! search روی کروم و...
بالا