warning !

  1. danielelvito

    خسته نباشید

    امشب خستگی تو تنم بدجوری موند . میدونید چرا ؟ :mad: من برای باز شدن هر بار از یکی از صفحات این وب سایت با وجود داشتن adsl باید تا حدود 2 دقیقه صبر کنم . کلی از وقت گرانبهام بزارم و تایپ کنم تا بتونم مشکل کسی رو رفع کنم که گویند تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز اونوقت...
بالا