vip

  1. meysamz

    کاربر vip برای وردپرس

    کسی می توانه در ایجاد کاربر vip در ورد پرس کمک کنه؟ امکانات حداقل 1- ایجاد یک گروه مجزا با دسترسی به بخش های داخل یک تگ خاص در پست های ورد پرس 2- امکان اعتبار زمانی برای هر کاربر امکانات تکمیلی 3- امکان تعریف اعتبار ریالی برای کاربران توسط مدیریت و کسر توسط دانلودی ها 4- امکان شارژ آنلاین...
بالا