venta

  1. 2

    آموزش استفاده از نرم افزار Venta Fax & Voice 6.3

    با سلام یه آموزش برای استفاده هرچه بهتر نرم افزار Venta Fax & Voice 6.3 رو میخواستم کلیه بخشهای نرم افزار چه ارسال و دریافت فکس و صحبت کردن و منشی تلفنی و.... فکس رو با هاش کار میکنم زیاد مهم نیست ولی قسمت های دیگه مهم
بالا