پورت سریال

  1. K

    استفاده از پورت com 1 توسط mmb مانند هایپر ترمینال و ارسال و دریافت RX و TX توسط mmb

    استفاده از پورت com 1 توسط mmb مانند هایپر ترمینال و ارسال و دریافت RX و TX توسط mmb و همچنین استفاده از پورت lan با mmb ارسال و دریافت کاراکتر و .... نمایش دستگاههایی که از این دو پورت استفاده میکنن و نمایش متن یا کاراکتر ارسالی توسط دستگاههایی که از این پورت ها استفاده می کنن بدون...
بالا